Kalender

Vi fyller löpande på nya aktiviteter efter hand.

 

Träningar och tävlingar 2018

6-7 januari Hoppträning Pauliina Hukkanen

10-11 februari Hoppträning Pauliina Hukkanen

10-11 mars Hoppträning Pauliina Hukkanen

27 maj 50 års jubileum