Vårmöte och talka

Föreningen håller vårmöte och talka på anläggningen 28.5 kl.18.00.

- stadgeenliga förhandlingar

Övrigt: upptagning av checkräkningskredit

Vi bjuder på fika!