Vårmöte ordnas 1.6

Styrelsen för Ridklubben Sleipner r.f. har beslutat att hålla vårmöte måndag den 1.6 kl.18.15 tack vare regeringens beslut att lätta på restriktionerna gällande coronapandemin. På grund av det rådande läget önskar vi att alla som vill delta på mötet anmäler sig i förväg till info@sleipner.ax. Vi kommer också att hålla ett extra medlemsmöte samma dag kl.18.00 gällande revision för 2019.

Hela inbjudan med agenda till vårmötet finns i bilagan nedan.

Alla medlemmar varmt välkomna!