Höstmöte 28.11

Föreningens höstmöte är 28.11 kl. 19.00 i stallcafét. 

Alla medlemmar välkomna!