Lektionerna fortsätter

Information angående Coronavirus (uppdaterat 25.3.2020):

Styrelsen och personalen vid Ridklubben Sleipner rf. har valt att från och med onsdag 25.3.2020 återuppta den regelbundna lektionsverksamheten.

Vi vet att hästar och ridning är en fritidssysselsättning som är gynnsam för alla våra ryttare och under en tid som denna anser vi att det är viktigt att bibehålla rutiner i vardagen. Både för den fysiska och den psykiska hälsans skull. Vår verksamhet skiljer sig även från andra idrotter eftersom vi bedriver en utomhusverksamhet där man av flera orsaker alltid håller avstånd till varandra. Därför har vi beslutat att vi från och med i morgon, onsdagen den 25.3, drar igång ridskoleverksamhetens regelbundna ridning igen efter en veckas uppehåll. Alla elever behåller sina platser i sina ridgrupper.

Observera att det INTE kommer vara möjligt att sälja eller köpa ridlektioner under resten av terminen. Kan du inte komma på din ridlektion, avboka den hos din ridlärare så får din häst i stället vara ledig. 

All verksamhet utöver den ordinarie lektionsverksamheten kommer fortsättningsvis vara inställd. För att vi ska förhindra smittspridning av viruset och att vi även framöver ska kunna hålla verksamheten öppen krävs det att vi alla hjälps åt att följa de direktiv som kommer från myndigheterna. Detta är allas ansvar och vi hoppas att det är i allas intresse att vi på ridskolan gör vad vi kan för att medlemmarna ska kunna fortsätta rida även under rådande situation.

Det vi gör för att förhindra smittspridningen är följande:

 • vi har intensifierat våra städrutiner och använder nu engångshanddukar på toaletterna.
 • om du är sjuk eller har sjukdomssymptom avbokar du din lektion. Du stannar även hemma tills du har varit fri från förkylningssymptom minst 48 h.
 • tvätta händerna noggrant både när du kommer till stallet och när du går härifrån. Vattenspiltan i ridskolestallet kommer att fungera som tvättstation.
 • max 10 personer i enskilda utrymmen (tex. stallet) samtidigt. Endast de personer som ska rida får under ridlektionens tid, och de förberedelser som krävs, vistas på anläggningen. Övriga besökare avvisas.
 • kom färdigt ridklädd till stallet. Alla ryttare rider med vantar eller handskar!
 • de sociala utrymmen som finns på anläggningen är fortsättningsvis stängda. Ridande har endast tillgång till den första toaletten innanför dörren.
 • föräldrar som skjutsar ombeds att släppa av sina barn på parkeringen.
 • nybörjarbarnen får direktiv av personalen utanför stallet och de som har teorilektion är utomhus.
 • sadelkammaren är låst. Hästarnas utrustning finns utanför varje hästs box, alla hästar görs i ordning i sin box eller spilta. Uteboxhästarna görs i ordning ute.
 • ryttarbyten på en häst sker utomhus enligt personalens direktiv. Häst som ska in i stallet efter ridlektionen kläs av, utrustningen putsas och efter det går ryttaren hem omedelbart.
 • endast en ridgrupp vistas i stallet samtidigt.
 • handsprit och desinficerande tvättlappar finns att tillgå. Torka av dina händer och hästens utrustning, framför allt tyglarna före och efter du har ridit.
 • följ personalens anvisningar och njut av tiden med hästen i stallet!