Ridhuset är stängt

Anläggningen är öppen för utomhusverksamhet, men i överenskommelse med Mariehamns stad håller vi ridhuset stängt tills vidare.

Förtydligande anvisning av landskapsregeringen gällande träningar på idrottsplatser utomhus (uppdaterat 16.04.2020):

Undervisnings- och kulturministeriets linjedragning är att utomhusidrottsplatser kan användas för ledda och övervakade träningar. Däremot får man inte ordna tävlingar eller andra öppna evenemang som bildar offentliga tillställningar med över 10 personer. Träningarna ska också genomföras så att närkontakter inte uppstår.