Anläggningen

Ridklubben flyttade år 1974 sin verksamhet till nuvarande ställe på Espholm i södra Mariehamn. Under åren som gått sedan dess har man byggt om, byggt nytt och rustat upp anläggningen så att den motsvarar de krav som dagens verksamhet kräver. Anläggningen och kringliggande markområden som används av ridklubben ägs av Mariehamns stad.

Vi har ett ridhus som byggdes 1985 och som har en ridbana på 20 x 40 m och en läktarkapacitet på ca 100 personer. I anslutning till ridhuset finns ett klubbrum som också är inrett som övernattningsrum för våra ridläger. 

Vi har ett ridskolestall som byggdes 1993 och som har plats för 16 hästar. I ridskolans verksamhet använder vi ca 15 hästar och ponnyer. Stallet inrymmer även hovslagarrum, verkstad, sadelkammare och tvättrum. I angränsande utrymmen finns foder- och höförvaring. I anslutning till ridskolestallet finns våra sociala utrymmen såsom kontor, kök, omklädningsrum, duschar och toaletter.

Vi har 5 st. uteboxar som uppfördes 2003 och som till största delen bekostades av ridklubben. För närvarande används boxarna till privathästar.

Vi har ett privatstall som fungerade som ridskolestall för klubbens hästar fram till 1993 då det nya stallet invigdes. Under 2003 renoverades och byggdes privatstallet om och har nu 9 boxar, spolspilta, sadelkammare, foder- och höförvaringsutrymmen. Idag hyrs samtliga boxar ut till privathästar.

Vi har två utebanor: en bana med måtten 20 x 60 m som är belägen intill ridhuset. Ytterligare finns en bana som har måtten 30 x 70 m som kallas "Komposten" och som är belägen ca 100 m från stallet. Underlaget på båda utebanorna blev utbytt hösten 2008 av Hasse Danielsson och vi är mycket nöjda över resultatet. Underlaget på utebanan vid ridhuset fick nytt underlag sommaren 2016 och nytt ytlager sommaren 2021, då Hasse var här igen och kollade igenom banorna. Även i ridhuset blev det påfyllt.

Vi har vinterhagar i direktanslutning till anläggningen som används såväl för ridklubbens hästar som för privathästarna. Mark för sommarbete till ridklubbens hästar finns nära anläggningen.