Aktivitetskalender

Höstmöte för föreningen. Alla medlemmar välkomna, anmäl dig på info@sleipner.ax. Om vi blir många hålls mötet i ridhuset.

Stadgeenliga ärenden, bland annat uppdatering av stadgarna. Bilagor till kallelsen fås på begäran av ordfförande Peter Ekholm på ordforande@sleipner.ax.

Medlemmar i valberedningen: Edgar Öhberg (ordförande), Julia Birney och Erica Johansson