Priser

Ridavgifter för år 2020

  • Juniorer: 20 € per lektion
  • Seniorer: 25 € per lektion
  • Nybörjare: 20 € per lektion (30 min teori och 30 min ridning)
  • Hästlekis: 15 € per tillfälle varannan vecka

Vissa specialtyper av lektioner som exempelvis dressyr- eller hopp-special. kostar 5 euro extra per lektion

Medlemsavgifter för år 2020

  • Juniorer 20 € per kalenderår
  • Seniorer 30 € per kalenderår

Fyra prova på lektioner har du som ny ryttare hos oss. Du betalar för dessa 4 lektioner separat. Önskar du fortsätta rida får du en ordinarie plats och du faktureras återstoden av lektionerna för respektive del tillsammans med medlemsavgiften.

Förseningsavgift på 5 € tar vi ut för varje påminnelse som skickas.

Rabatt 4 € per lektion får du om du rider fler än 1 gång i veckan. Rabatten ges på "extra lektionen". Rabatt får ni också om ni är 3 eller flera i familjen som rider - en av er får 4 € rabatt per lektion.

Ridavgiften faktureras om två rater per termin. Det betyder att den första raten ska betalas inom januari, medan den andra raten kommer i mitten av mars när det gäller vårterminen. För höstterminen faktureras den första raten i augusti och den andra under oktober. Normalt sett skickas fakturorna per e-post, men om man hellre vill ha dem som pappersfaktura per post så behöver man kontakta oss så fixar vi det.