Bokning/Avgifter

Ridhus och ridbanor ägs av Mariehamns stad. Ridklubben ansvarar för den dagliga skötseln av ridbanorna samt bokar och rapporterar till Mariehamns stad/Fritidsförvaltningen. Fritidsförvaltningen uppbär alla avgifter.

Anläggningsavgift

Det finns olika typer av anläggningsavgift som man kan välja beroende på hur mycket man avser nyttja ridhuset/ridbanorna. Som privatryttare kan man köpa årskort, säsongskort eller månadskort. Genom att betala anläggningsavgift har man rätt att nyttja ridhus/ridbanor under av ridklubben anvisade tider. Under dessa tider rider man oftast tillsammans med andra ryttare. Är du intresserad av att köpa anläggningsavgift kan du antingen meddela ridklubben ditt namn, adress och telefonnummer samt vilken typ av avgift du avser betala eller vända dig direkt till Fritidsförvaltningen/Fritidsbyrån tel +358-(0)18-531 430/531 437.

Du kan även använda dina friskvårdskuponger som betalning av anläggningsavgiften, dessa ska då lämnas direkt till Marina Rehnberg på kultur- och fritidskansliet i stadsbiblioteket på våning 2.

Bokning för enskilt bruk

Önskar du ha ridhuset eller en ridbana helt för dig själv måste du göra en bokning för enskilt bruk. Meddela namn, adress och telefonnummer till ridklubben. Bokningen skrivs in i aktivitetskalendern på hemsidan. 

Observera att bokning måste ske minst 3 vardagar på förhand. Klubben rapporterar bokningen vidare till Fritidsförvaltningen som sedan fakturerar anläggningsavgiften.

Icke bokningsbara tider/ridhuset upptaget:

 

Måndag: 15:30-21:00

Tisdag: 08:00-09:00 + 15:30-21:00

Onsdag: 12:45-13:30 + 16:00-21:30

Torsdag: 15:00-21:30

Fredag: 09:45-10:45 + 15:30-20:00

Lördag: 10:00-15:30

Observera att följande tider är lediga för privatryttare, men kan inte bokas för enskilt bruk:
Måndag: 18.00-19.00

Tisdag: 18.00-19.00

Onsdag: 18.30-19.30

Torsdag: 18.30-19.00

Fredag: 20.00-22.00

Lördag: 12.00-12.30 (undantag vid ev. träning eller tävling)

Söndag: 14.00-17.00 (undantag vid ev. träning eller tävling)

 

Följande tider är det företräde för den som vill hoppa:

Fredagar: 20:00-21:00

Söndagar: 18:00-19:00

 

Harvning av banorna sker vardagar kl. 10:30-11:00