Privatstallet

I det ljusa välplanerade privatstallet finns det nio rymliga boxar, spolspilta och uppsadlingsplats. Här finns också en stor foderkammare, 2 sadelkammare samt tillgång till 2 garderober till varje häst.

Hästarna får vara ute varje dag i veckan från tidig morgon tills dess privathästägaren själv väljer att ta in sin häst.

Privathästägarna har tillgång till ridklubbens sociala utrymmen med kök, cafeteria, toaletter med mera. Tvätta täcken, schabrak eller annat i klubbens stora tvättmaskin går också bra mot en avgift. Tork- och skoningsrummet får användas fritt av privathästägarna.

Privathästägare som betalat anläggningsavgift har tillgång till ridhus och ridbanor. Klubbens hindermaterial lånas ut gratis för egen träning.

I stallhyran ingår påklädning av utetäcke, morgon- och lunchfodring samt utsläpp på vardagarna. På helgerna sköter privathästhägarna själva detta med ett rullande schema så som även för kvällsfodringen på vardagarna. I stallhyran ingår också foder, spån, gödseltömning, el- och vattenavgifter med mera.

Klubben ger företräde till boxplats för barn och ungdomar.