Historik

Ridklubben Sleipner  -  Ålands äldsta ridklubb

1968 startade ridklubben Sleipner med en ponny, inhyrd i Erik Ahlqvists stall i Norrböle. 1974 flyttar klubben till nuvarande ställe i Espholm, men då fanns det bara ett litet stall utan vatten och utebelysning, och ingen ridbana. Klubben hade vid det här laget tre hästar: Hamlet, Othello och Romeo. I början reds lektionerna i hagen och bara när det var dagsljus. Trots detta anordnades både tävlingar och uppvisningar regelbundet.

1980 började man diskutera en utbyggnad av ridskolan. Utbyggnaden innefattade en förstoring av stallet till att rymma 15-20 hästar, ett ridhus, möjligheten att dra ridstigar och större hagar och beten. 1985 invigs det nya ridhuset. 1989 invigs tillbyggnaden till ridhuset med värmerum. 1993 invigs det nya stallet med 8 boxar och 8 spiltor, kontor och sociala utrymmen med kök, duschar och omklädningsrum.

1996 tar Mariehamns stad över anläggningen i Espholm, men Sleipner kan fortsätta bedriva verksamheten där. 2000 färdigställs en ny ridbana vid Mariehamn stads gamla rötslamskompost. Under sommaren 2003 restaurerades det gamla stallet och fem uteboxar byggdes. 2007 får uteboxarna vattenkoppar. Uteridbanan piffas också upp med nytt staket och underlaget byts ut. Seipners ryttare börjar mer och mer synas ute på tävlingsbanorna på Åland. 2008 är verksamheten stabil och rullar på med lektioner 6 dagar i veckan (230 elever/vecka). Ridstigar norr om stallet börjar ta form, men är ännu inte klara.

2011 genomgår ridskolestallets box- och spiltväggar en totalrenovering och byts ut mot gråa plastplank istället. Uteboxarna får förnyad belysning i form av lysrör. 

2018 fyller ridklubben 50 år och en historik sammanställs och publiceras. Det finns tryckta exemplar runt om på Åland (bl.a. på olika bibliotek) och i kontoret på ridklubben. Du kan även läsa den i pdf:erna nedan.