Styrelse

Susanna Granroth

Ordförande från 1.1.2021

Kontakta Susanna direkt på:

ordforande@sleipner.ax

Peter Ekholm

Styrelsemedlem

Ingmar Eriksson

Styrelsemedlem

Ken Lemberg

Styrelsemedlem

Jessica Falenius

Styrelsemedlem, ansvarig för juridiska frågor