Styrelse

Mikaela Asplund

Styrelseordförande

ordforande@sleipner.ax

Anna Vuorio

Sekreterare

 

 

Jenny Rådland

Vice ordförande

Fanni Jokinen, Ingmar Eriksson, Camilla Gunell

Styrelsemedlem