Styrelse

Peter Ekholm

Ordförande från 1.6.2020 då Tommy Thörnroos avsade sig sitt uppdrag på medlemsmötet.

Peter valdes in som ersättande ordförande för resten av året och en kommitté för valberedning (Edgar Öhberg, Julia Birney, Erica Johansson) inför höstmötet tillsattes.

Kontakta Peter direkt på:

ordforande@sleipner.ax

Katarina Donning

Vice ordförande, ansvarig för ekonomi

Nina Eriksson

Styrelsemedlem, sekreterare

Jenny Enbär

Styrelsemedlem, ansvarig för hemsida, sponsorering och marknadsföring

Mikaela Bruhn

Styrelsemedlem, ansvarig för externa kontakter och säkerhet

Jessica Falenius

Styrelsemedlem, ansvarig för juridiska frågor