Ridklubben Sleipner

Information om våra ridlektioner

Sleipner erbjuder lektionsridning 6 dagar i veckan, från måndag till lördag. Söndagar är hästarnas vilodagar då de busar runt i hagarna hela dagen.

Vi erbjuder allt från hästlekis för de allra minsta, nybörjar- och fortsättningsgrupper för både barn och vuxna, samt en del specialgrupper och kortkurser. 

Har ni frågor om lämpliga grupper? Skicka ett mejl till info@sleipner.ax

Här kommer lite information till dig som är ny på ridskolan, eller intresserad av att börja rida hos oss:

Allmänt

En ridlektion pågår i ca 60 min, inklusive upp- och avsittning. För nybörjare är det viktigt att få lära sig grunderna med hästar korrekt, därför ingår det alltid teori för de mindre erfarna. Det är viktigt för ryttaren att lära sig förstå hästens beteende och varför vissa säkerhetsregler är så viktiga. Därför har de som går nybörjarkurs 30 min teori och 30 min ridning varje gång och nivå 1 - 2 har 15 minuter teori varje lektion. Övriga ryttare rider 60 minuter. Varje termin har alla ridgrupper teorilektion, då utgår ordinarie ridning och ersätts med ett annat tema. 

Fritidsolycksfallsförsäkring

Hästar är stora djur och vi måste lära oss att umgås med dem på deras villkor om vi, så långt som möjligt, ska kunna undvika olyckor. Visa hästarna respekt och följ personalens anvisningar om hur du ska bete dig i stallet tillsammans med hästarna. Trots det händer det ibland olyckor. Vi vill påminna er om att kontrollera att ni har en gällande olycksfallsförsäkring. Observera att de flesta olycksfallsförsäkringar täcker endast för vanlig motionsridning (ridlektioner), dessa gäller inte för tävling. Om man skall vara med och tävla bör man vara medlem i Finlands Ryttarförbund, eller lösa ett ”greencard”. Mera information om försäkringar kan Du läsa om i vår ”försäkringsinformation”.  

Klädsel

Godkänd ridhjälm är obligatorisk förstås, och vi använder säkerhetsväst i början. Vid uteritt och hoppning är det obligatoriskt att använda säkerhetsväst för icke myndiga – oavsett nivå. Vi har hjälmar och säkerhetsvästar som vi lånar ut på ridskolan. Vid ridning skall ryttaren ha skor/stövlar med klack och i övrigt bekväma kläder. En mindre klack på skon förhindrar att foten glider genom stigbygeln.

Rid- och medlemsavgift samt fakturering

Ridavgiften faktureras månatligen. Som ryttare hos oss förbinder du dig att betala för en rat i gången. Möjlighet att säga upp sin ridplats finns 4 veckor före följande faktura.

Juniorer              25 € / lektion                 
Seniorer             32.50 € / lektion

2 ridlektioner i veckan.   Rabatt 2,-/ den andra ridlektionen per vecka.

Vi förutsätter att du är medlem i föreningen Ridklubben Sleipner r.f. när du rider regelbundet hos oss. Medlemsavgiften faktureras med första ridavgiften för året.

Medlemsavgiften för 2024 är:

Juniorer           20,-/kalenderår             
Seniorer          30,-/kalenderår

Stalldagar

På söndagar sköts stallarbetet med ideell arbetskraft. Varje ridgrupp har en stalldag som de blir tilldelade i början på terminen. Varje ridgrupp har en kontaktperson som styr upp arbetet för ridgruppens stalldag. Hästarna ska fodras, stallet ska mockas och sopas. Hästarna ska ha påsar till kvällen så det finns färdigt när ryttarna i privatstallet kvällsfodrar. Det finns tydliga instruktioner i stallet över vad som gäller på stalldagen. Har du frågor angående din ridgrupps stalldag eller om rutinerna så går det bra att kontakta Sussi på e-post sussi@sleipner.ax, eller prata med din ridlärare.

Barn under 14 år ska ha en vuxen med sig på stalldagen och barn under 13 år skall alltid ha hjälm vid all hästhantering.

Om har förhinder att komma och rida din lektion:

Om du inte rider din lektion så är den förfallen. Detta innebär i praktiken att om du får förhinder och inte kan rida finns möjligheten för dig som rider nivå 1 och högre att ha en namngiven ersättare som meddelas till ridskolan. Förslagsvis kan din ersättare vara en annan elev som rider en annan ridlektion i veckan på samma nivå som dig själv. Ni måste inte heller ha en ersättare till lektionen. Om ni hellre endast väljer att avboka lektionen och ge din häst ledigt istället så går det också bra.

Undantaget från denna regel är om du är sjuk en längre period och har läkarintyg, då får du naturligtvis pengarna tillbaka för de missade ridlektionerna.

Vi önskar att du meddelar oss om du kommer att vara borta eller om det är din ersättare som kommer på din ridlektion. Detta för att vi ska kunna planera hästarnas arbete på ett sådant sätt att arbetsbördan för hästarna är så jämnt fördelad som möjligt.

Hemsidan och Facebook

Föreningen har en väl uppdaterad hemsida och Facebooksida. Sen har vi en sluten grupp på Facebook som heter ”Ridklubben Sleipners aktiva medlemmar” där delas också all information som är aktuell från ridskolans sida och hjälp med byte av stalldagar osv.

Öppethållningstider

Ridskolan har öppet måndag, onsdag och torsdag och 15.00- 21.30, tisdag och fredag 14.30-20.30, lördagar 9.00-15.00. Söndagar är anläggningen stängd förutom då träning och tävling anordnas.

Observera att all vistelse i stallet och ridning sker på egen risk.

Vi har kunnig personal på plats som känner hästarna. Därför är det viktigt att alltid fråga om ni är osäkra och alltid följa personalens anvisningar,